fbpx

Pravila nagradnog natječaja „GiGA Mobitel na dar“


Članak 1. 
PRIREĐIVAČ
Instagram ne sponzorira, administrira niti na bilo koji način ne podržava ovu promociju te ona s njim nije niti na koji način povezana. 
Priređivač natječaja pod nazivom “GiGA mobitel na dar“ je Gaudeamus, prva privatna srednja škola u Osijeku, s pravom javnosti iz Osijeka, Školska 6, OIB: 53406619474 (u nastavku Gaudeamus).

Članak 2.
TRAJANJE I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj priređuje se u razdoblju od 08.04.2019. do 19.05.2019. u ponoć na Instagram profilu Gaudeamusa (https://www.instagram.com/gimnazija_gaudeamus_osijek/).
Svrha nagradnog natječaja je promocija instagram profila Gaudeamusa.

Članak 3.
UVJETI I PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su registrirane na društvenoj mreži Instagram i kao redoviti učenici pohađaju 7. i 8. razred osnovne škole te 1. i 2. razred srednje škole, osim djelatnika i učenika kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća). 
Za sudjelovanje u natječaju potrebno je:
-Zapratiti (follow) Gaudeamus službeni Instagram profil
-Otići na Gaudeamus službeni Instagram profil te lajkati objave (teme) i dati zanimljive i kreativne odgovore na postavljena pitanja (ukupno 6 tema/pitanja, svaki tjedan po jedna tema/pitanja do kraja natječaja).

Članak 4.
NAČIN UPOZNAVANJA S PRAVILIMA
Prije početka priređivanja natječaja, pravila istoga biti će objavljena na internet stranici
www.gaudeamus.hr. i www.gaudeamus-blog.com.

Članak 5.
FOND NAGRADA
Fond nagrada sastoji se od:
1. NAGRADA
1 x mobitel po izboru učenika.
2. NAGRADA
1 x Laptop DELL Vostro 3568
3. NAGRADA
1 x poklon paket.
Nagrada se ne može zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu te  se ne može prenositi na druge osobe.

Članak 6.
ODABIR POBJEDNIKA
Dobitnika će izabrati Stručno povjerenstvo Gaudeamusa iz baze svih prijavljenih do 19.05.2019. u ponoć.

Organizator pridržava pravo ukloniti neprimjereni ili uvredljivi sadržaj. Autoru takvog sadržaja onemogućiti će se daljnje sudjelovanje u nagradnom natječaju.
Moguće troškove sudjelovanja (pristup internetu) snose sudionici nagradnog natječaja. Smatra se da svaki sudionik sudjelovanjem potvrđuje da je upoznat s ovim pravilima nagradnog natječaja i uvjetima sudjelovanja u nagradnom natječaju.

Članak 7.
OBJAVA DOBITNIKA
Organizator natječaja će najkasnije u roku tjedan dana (19.05.2019.) od završetka natječaja objaviti dobitnike nagrada na web stranici www.gaudeamus.hr i na službenom Gaudeamus Instagram profilu.
Dobitnik mora u roku od 7 dana od objave dobitnika poslati svoje osobne podatke organizatoru i to putem privatne poruke na Instagramu: ime, prezime, adresu, školu i razred koju pohađa, skenirani dokument u kojem je vidljivo koji razred i školu pohađa i datum rođenja. Dobitnik prve nagrade je također dužan poslati točan naziv mobitela kojeg želi. U slučaju da dobitnik organizatoru ne pošalje potrebne podatke, izgubit će pravo na nagradu, a nagrada se neće dodijeliti. U slučaju da poslani osobni podaci dobitnika nisu potpuni, organizator ima pravo odbiti dodijeliti nagradu.

Članak 8.
NAČIN PREUZIMANJA NAGRADA, IDENTIFIKACIJA DOBITNIKA
Nagrada se preuzima u prostorijama Gaudeamusa: Školska 6, 31000 Osijek uz predočenje original dokumenta kojim se potvrđuje škola i razred učenika i uz prisustvo barem jednog od roditelja. Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik potpisuje zapisnik o preuzetim nagradama. Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od primitka obavijesti o dobitku. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku. Ako dobitnik ne preuzme nagradu u navedenom roku biti će ponovno obaviješten i nagradu će moći podići u roku 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti.

Članak 9.
KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA SUDIONIKA NAGRADNOG NATJEČAJA
Sudionici nagradnog natječaja ovlašćuju organizatora da, do opoziva sudionika, obrađuje osobne podatke sudionika natječaja, u svrhu obavještavanja o nagradnom natječaju. Organizator se obvezuje da osobne podatke neće slati trećim osobama, osim ako je to potrebno radi provođenja nagradnog natječaja.
U skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, dobitnik ima pravo na pristup i potvrdu od Gaudeamusa u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja (“pravo na zaborav”), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor.

Članak 10.
ODGOVORNOST
Organizator ne preuzima odgovornost za: – bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta nagradnog natječaja od strane sudionika u nagradnom natječaju ili trećih osoba. – neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u nagradnom natječaju, – (ne)funkcioniranje društvene mreže Instagram na stranici Gaudeamusa te posljedice (ne)funkcioniranja, bez obzira na razloge (ne)funkcioniranja, – (ne)točnost podataka koje pošalju sudionici u nagradnom natječaju. – Organizator se obvezuje da će podatke obraditi i čuvati u skladu s važećim propisima i zakonima.

Članak 11.
ZAVRŠNE ODREDBE
Sudionici nagradnog natječaja odriču se prava na bilo kakve pritužbe protiv organizatora povezane sa sudjelovanjem u nagradnom natječaju (npr. u vezi s troškovima sudjelovanja, onemogućivanjem sudjelovanja u kreativnom natječaju u skladu s uvjetima sudjelovanja). 
U svrhu obavještavanja u tijeku natječaja, sudionik natječaja dopušta upotrebu različitih komunikacijskih kanala, kao što su npr. telefon, pošta, elektronička pošta, obavijesti na Instagram profilu, i drugo. 
Sve pritužbe i reklamacije sudionika natječaja rješava organizator. U slučaju da su pritužbe utemeljene, organizator se obvezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavijestiti sudionika natječaja. U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Osijeku. 
Organizator pridržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u nagradnom natječaju. O svim promjenama i novostima organizator će sudionike obavijestiti na Instagram stranici Gaudeamusa i na adresi www.gaudeamus.hr. Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Priređivač:

Gaudeamus, prva privatna srednja škola u Osijeku, s pravom javnosti

U Osijeku, 01. travnja 2019.

Scroll to Top