fbpx

Povratak u škole i jednake mogućnosti za sve

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Povratak u škole

S obzirom na planirani budući povratak učenika razredne nastave u škole, potrebno je osigurati preduvjete kako bi sva djeca imala isti pristup obrazovanju. Veliki  broj roditelja uskoro će morati na radna mjesta, a nemaju mogućnosti osigurati čuvanje i pomoć djeci u praćenju nastave, kako bi mogli neometano nastaviti sa svojim poslovnim aktivnostima. 

Kod kuće i u školi

Nadalje, budući da je za nastavnike gotovo nemoguće paralelno provoditi dva načina odvijanja nastave, onaj u školi i onaj na daljinu, potrebno je omogućiti da nastavnici posvete jednaku pažnju svakom djetetu, bez obzira nalazi li se dijete u školi ili kod kuće. 

Gimanzija-Gaudeamus-povrataka-učenika-u-škole

Pomoć maturantima

Također, jasno je da trenutni oblik nastave na daljinu kod maturanata, ali i učenika svih ostalih razreda, dovodi do brojnih rupa u usvajanju nastavnog gradiva.

Budući da su maturanti trenutno pod velikim stresom, pokrenuli smo akciju “GiGa pomaže maturantima” putem društvenih mreža. Na taj način maturanti nam se mogu javiti sa svojim pitanjima i nedoumicama te zatražiti pomoć oko pripreme za državnu maturu. Sve usluge za maturante su besplatne, a javiti se mogu maturanti iz svih dijelova Hrvatske. 

S obzirom na navedeno, predlažemo da se povratkom u školske klupe pripremi plan ponavljanja za svaki razred pojedinačno. U suprotnom bi svi roditelji morali uložiti značajna sredstva za plaćanje instrukcija kako bi djeca usvojila prethodno gradivo i mogla nastaviti sa praćenjem nastave.

Giga pomaže maturantima

Navedeno bi, dakako, i nastavnicima nametnulo brojne nove obaveze i prekovremeni rad u narednoj školskoj godini, stoga je prijedlog da se u proračunu osiguraju dodatna sredstva za plaćanje nadoknada tj. prekovremenih sati rada nastavnika. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top